Kinderopvang Door Ouders (KDO)

Kinderopvang door ouders betekent samen zorgen voor elkaars kinderen en je inzetten om een veilige, stabiele en liefdevolle omgeving te creëren, nog meer betrokken zijn bij de opvang van je kind(eren) en hun sociale ontwikkeling in een kinderdagverblijf.

Bij een Kinderopvang Door Ouders vangen ouders onderling elkaars kinderen op. Het verschil met de reguliere opvang is dat de dagelijkse uitvoerende taken door de ouders worden gedaan – waardoor er geen betaalde arbeid is. De ouders doen alles wat de pedagogisch medewerkers op een gewone crèche ook doen: luiers verschonen, samen eten, zingen, voorlezen, kinderen in bed stoppen, spelen, ruzies beslechten en troosten. Ook voor de administratie, het onderhoud en de inkoop zijn ze verantwoordelijk. Dit betekent dat de crèche draait op enthousiasme, betrokkenheid, onderling vertrouwen en goede afspraken. Een democratische plek is het, waar ouders zelf aan het roer staan.

Recent onderzoek laat ook zien dat de kwaliteit van de Kinderopvang Door Ouders in vergelijking met reguliere kinderdagverblijven gelijk en op verschillende punten zelfs als beter wordt ervaren. De betrokkenheid van KDO ouders is groot; het streven naar kwaliteit, leuke leerzame en veilige opvang, goede zorg, een gezonde organisatie staan bij allen hoog in het vaandel! Betrokkenheid vanuit het hart, heldere kwaliteitseisen, common sense, gelijkwaardigheid, duurzaamheid, samenwerken en samen oplossen zijn kernwoorden. En we zien dat onze kinderen het naar hun zin hebben en graag naar de Oase gaan om te spelen!

Pedagogisch beleidsplan

De kwaliteit van De Oase wordt gewaarborgd door de eisen die de Wet Kinderopvang stelt aan kinderopvang. Zo heeft de Oase een pedagogisch beleidsplan en werkplannen. Alle ouders leveren een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in voordat ze beginnen. In het eerste jaar haalt iedereen het kinder-EHBO. Verder komen de brandweer en de GG&GD regelmatig controleren of alles in orde is.

Onze pedagogisch plan vindt je hier: Pedagogisch beleidsplan december 2019.

De Oase is een organisatie die haar kracht vindt in vertrouwen en communicatie. De Oase staat ervoor dat ouders conflicten/klachten in onderling overleg oplossen. Soms kan het echter gewenst zijn een klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. Dit word jaarlijks vastgelegd in het klachtenverslag. In 2018 zijn er geen klachten ingediend.

De Oase is opgenomen in het Landelijke Register Kinderopvang onder nummer 953222184. Dit betekent de Oase voldoet aan aan het beleid van de GG&GD, en ook dat je kinderopvangtoeslag kan krijgen voor kinderen die naar de Oase gaan. Alle inspectie rapporten zijn op bovenstaande link te lezen. Bekijk hier het meest recente inspectierapport.

Meer weten over de Oase?
Nieuwtjes en foto’s kun je zien op onze facebookpagina.